Östra Lagnö Vägsamfällighetsförening

GDPR informationÖstra Lagnö Vägsamfällighetsförening arbetar för att ge bra service till sina medlemmar.
För att verksamheten i  Östra Lagnö Vägsamfällighetsförening ska fungera behöver styrelsen namn och adressuppgifter till minst en person av fastighetens ägare.
Östra Lagnö Vägsamfällighetsförening lagrar personuppgifter för dessa personer i Östra Lagnö  Östra Lagnö Vägsamfällighetsförening.

Det är föreningens styrelse som väljer vilket data som ska finnas med i Östra Lagnö Vägs medlemsregister.
Nya uppgifter läggs in i medlemsregistret då respektive medlem meddelar ändrade/uppdaterade uppgifter, eller då ändring av ägarskap för en fastiget sker. 

 

Personuppgifter som lagras

De personuppgifter som kan lagras är:

• Fastighetsbeteckning

• Namn

• Utdelningsadress

• Postadress

• Mejladress

• Telefonnummer (mobil och/eller fast)Syfte med lagringen

Syftet med lagringen av personuppgifter är att kunna:

• Informera om medlemskapet

• Avisera medlemsavgiften

• Kalla till årsmöte

• Informera om väghållning

• Informera och kommunicera via vår hemsida

• Sprida annan information som  Östra Lagnö Vägsamfällighetsförening anser vara av intresse för våra medlemmar

 

Frågor?

Frågor angående vår lagring av dina personuppgifter eller dataskyddsförordningen (GDPR) kan ställas till Er områdes representant.
För kontaktuppgifter, se hemsidan.